გ ბლოკი სრულდება 3 თვეში

დ ბლოკი სრულდება 12 თვეში