ა ბლოკი დასრულებულია

ბ ბლოკი დასრულებულია

გ ბლოკი დასრულებულია

დ ბლოკი დასრულებულია

ე ბლოკი სრულდება 4 თვეში