გ ბლოკი სრულდება 2 თვეში

დ ბლოკი სრულდება 10 თვეში